Logo van Ieders Stem Telt

Bedankt voor je bezoek.

Onze website is nog even onder constructie.

2024 wordt een belangrijk verkiezingsjaar.

In juni zijn er bovenlokale verkiezingen, en op zondag 13 oktober lokale verkiezingen (gemeenteraad, districtsraad en provincieraad).

2024 is ook het eerste jaar dat de opkomstplicht afgeschaft wordt. Dat brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Vooral voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie.

Ieders Stem Telt is er voor sociale professionals en kernvrijwilligers om in hun praktijk aan de slag te gaan rond de lokale verkiezingen.

Wat is Ieders Stem Telt?

Ieders Stem Telt is een samenwerkingsverband van heel wat organisaties, ondersteund door SAM, steunpunt Mens en Samenleving. Ieders Stem Telt streeft naar de participatie van alle groepen in de samenleving. Het streeft naar een sociaal rechtvaardige samenleving met een bijzondere aandacht voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie.

Wat biedt Ieders Stem Telt jou?

Bij Ieders Stem Telt vind je ondersteuningsmateriaal om in de praktijk rond belangrijke vragen te werken in de context van de lokale verkiezingen.

Vragen die aan bod kunnen komen, zijn onder meer: Waarom is een stem uitbrengen belangrijk? Hoe breng je een stem uit? Hoe moet je je registreren om te gaan stemmen, mocht dat nodig zijn? Hoe bepaal je inhoudelijk waar je stem naartoe gaat? Hoe ga je in dialoog met elkaar en ‘de politiek’? Hoe zorg je ervoor dat ‘de stemmen’ van de doelgroep opgenomen worden in het nieuwe lokale beleid?

Logos van Partners